ANGEBOTE(メニュー)

SUSHI‐KOBO(寿司工房)

Sushi-Menü No.4 Lachs-Thunfisch Kombi

22CHF

2 Stk Thunfisch Nigiri + 2 Stk Lachs Nigiri + 3 Stk Thunfisch Hosomaki + 3 Stk Lachs Hosomaki